Denis-Emmanuel Philippe heeft ook een bijzondere expertise inzake beleggingen in complexe bank- of verzekeringsproducten (vastrentende effecten, kapitalisatie-ICB’s, in aandelen converteerbare obligaties, aandelenopties, RSU’s, levensverzekeringen van tak 23, buitenlandse transparante fondsen, buitenlandse trusts, Amerikaanse LLC’s, Franse of Luxemburgse SCI’s, enz.)

Zijn advies heeft zowel betrekking op de complexe fiscaliteit van deze producten (belasting op spaargeld, belasting op beurstransacties, belasting op levensverzekeringspremies, Kaaimanbelasting) als op estate planning in verband met deze beleggingen (toepassing van artikel 8 van het Wetboek van Successierechten “bepaling voor derden”, toepassing van de Kaaimanbelasting op erfgenamen, enz.)

Hij zorgt er steeds voor dat hij volledig op de hoogte is van de fiscaliteit van beleggingen en heeft hierover talrijke artikels gepubliceerd (bv. over vastrentende effecten, de toepassing van de Kaaimanentaks op specifieke fondsen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 19bis tot zogenaamde alternatieve fondsen, enz.)

 

News

Topics

Contact